Điều khoản thanh toán

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Làm thế nào để đặt hàng?

Đơn đặt hàng chỉ được đặt qua trang web của chúng tôi. Khi bạn đã thêm (các) sản phẩm vào giỏ hàng, bạn sẽ thực hiện quy trình thanh toán của chúng tôi, nơi bạn cần nhập chi tiết liên hệ, thông tin giao hàng và thanh toán của mình. Vui lòng kiểm tra đơn đặt hàng của bạn (ví dụ: (các) sản phẩm, (các) kích thước và địa chỉ giao hàng) trước khi nhấn vào nút “đặt hàng”.

Quy trình Đặt hàng được thiết lập trên Trang web. Mỗi bước cho phép bạn kiểm tra và sửa đổi bất kỳ lỗi nào trước khi gửi Đơn hàng. Bạn có trách nhiệm kiểm tra xem bạn đã sử dụng đúng quy trình đặt hàng chưa.

Xác nhận đơn đặt hàng của bạn

Đơn hàng sẽ chỉ được hoàn tất cho hàng hóa đã đặt khi bạn nhận được email từ chúng tôi xác nhận Đơn hàng (Xác nhận Đơn hàng). Bạn phải đảm bảo rằng Xác nhận đơn hàng là đầy đủ, chính xác và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu có bất kỳ sai sót nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không chính xác nào trong Đơn hàng do bạn đặt. Bằng cách đặt một Đơn hàng, bạn đồng ý với việc chúng tôi cung cấp cho bạn xác nhận Đơn hàng bằng email với tất cả thông tin trong đó (tức là Xác nhận Đơn hàng).

Giá sản phẩm

Giá của sản phẩm (bao gồm VAT) và bất kỳ phí vận chuyển bổ sung hoặc các khoản phí khác được quy định trên Trang web vào ngày chúng tôi chấp nhận Đơn đặt hàng hoặc giá khác mà chúng tôi có thể đồng ý bằng văn bản.

Chúng tôi sẽ chuyển các thay đổi về thuế suất VAT . Phí và lệ phí đã bao gồm VAT theo tỷ lệ áp dụng tại thời điểm Đặt hàng.

Phương thức thanh toán

Chuyển khoản ngân hàng: bạn có thể chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của chúng tôi.

  • Tên ngân hàng: Ngân hàng Quân đội – MBBank.
  • Số tài khoản: 0001 0123 9999.
  • Chủ tài khoản: CONG TY TNHH DAIN COFFEE.

Thu tiền khi nhận hàng – COD: rất đơn giản, COD cho phép khách hàng thanh toán hàng hóa bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên chuyển phát tại thời điểm nhận hàng.